Mobirise

Co se děje

Stavba hraničního úseku D11 začne už letos

Trutnov, 24.01.2023 – Jaký je aktuální termín zahájení dostavby D11, jaká budou provizorní
napojení v Královci, jak je to s přislíbeným omezením tonáže na polské straně a mnoho
dalších otázek bylo diskutováno dnes po poledni v Trutnově.

V roce 2024 je plánováno zprovoznění rychlostní silnice S3 v Polsku, na kterou v Česku naváže
dlouho očekávaný úsek D11. Trutnovský starosta proto svolal jednání k aktuálnímu stavu
výstavby dálnice D11 v úseku od Trutnova po státní hranici s Polskem. Pozvání přijal generální
ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl, ředitel Správy Hradec Králové ŘSD ČR Marek
Novotný a starostové dotčených obcí – Královec, Bernartice, Zlatá Olešnice a Žacléř.

Generální ředitel ŘSD na schůzce informoval o tom, že:
• V průběhu roku 2023 chce ŘSD získat všechna stavební povolení na hlavní trasu.
• Na konci roku 2022 bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Během léta
by měly být známy výsledky, kdo úsek Trutnov-státní hranice s Polskem postaví.
• Samotná stavba by tak mohla být zahájena už na konci letošního roku.
Harmonogram je plánován na 42 měsíců, dokončení se tedy předpokládá v roce
2027.
• Už v tuto chvíli probíhají přípravné práce, jako například kácení stromů, a na jaře se
začne s archeologickým průzkumem.
• Úsek k hranici je rozdělen na dvě části. První, který bude přímo napojen na polskou
S3, bude dlouhý 3 km a jeho výstavba potrvá 18 měsíců. Dokončen by měl být v roce
2025. Druhý, vedoucí do Stříteže u Trutnova, by měl být hotov o 2 roky později.
• Příští rok ŘSD začne se stavbou komunikace v Elektrárenské ulici v Trutnově, která
společně s komunikací v Ječné ulici vytvoří obchvat centra Poříčí.

Převzato ze webových stránek města Trutnova
Plné znění této zprávy viz.:
https://www.trutnov.cz/cs/mesto/pro-novinare/tiskove-zpravy/stavba-hranicniho-useku-d11-zacne-uz-letos.html

Mobirise.com