Mobirise

Co se děje

Na průkazky MHD je možno cestovat vlakem

Město Trutnov a Královéhradecký kraj se dohodli v rámci snahy přilákat cestující do veřejné hromadné dopravy osob na možnosti uznávání časového jízdného MHD Trutnov na vybraných úsecích dráhy a linkách veřejné drážní osobní dopravy. Podstatou věci tak je skutečnost, že cestující se zakoupeným platným časovým kupónem na MHD Trutnov (měsíční a čtvrtletní) budou moci na tento kupon využít vlakových spojů v obvodu města Trutnova na následujících drahách: 

trať. č. 032 Trutnov střed – Trutnov-Staré město 
trať. č. 040 Trutnov-Volanov – Trutnov hl.n. 
trať. č. 043 Trutnov hl.n. – Libeč 
trať. č. 047 Trutnov hl.n. – Lhota u Trutnova.

Kompenzace za tuto službu (cestující si nebudou zakupovat jízdenky) bude město Trutnov hradit Královéhradeckému kraji, přičemž pro rok 2023 (období od 01.03.2023 do 08.12.2023) je výše kompenzace stanovena na 224.699 Kč. Uvedená kompenzace je zahrnuta v návrhu rozpočtových změn č. 1 na rok 2023. Schválení smlouvy by postačovalo za shora uvedených podmínek pouze Radou města Trutnova. Lze však předpokládat, že obdobný výdaj bude činěn i v následujících letech a tudíž, stejně jako ostatní záležitosti místní hromadné dopravy, jsou předkládány z tohoto důvodu ke schválení Zastupitelstvu města Trutnova.

Převzato z návrhu na usnesení zastupitelstva města Trutnova ze dne 13.2.2023

Mobirise.com