Mobirise

Program  KDU-ČSL  Mo Trutnov


Jsme politická strana s dlouhodobou tradicí. Již více než před sto lety položili naši předkové základ této politické straně, aby její členové hájili zájmy rodiny. Aby chránili přírodu a všechen život v naši zemi. V našem městě působí naše politická strana již od druhé poloviny dvacátého století. Tenkrát ještě pod názvem "Československá strana lidová", ve zkratce ČSL.
 
Jsme součástí široké rodiny Evropské lidové strany a naše proevropské směřování je nezpochybnitelné. Jednoznačně vycházíme z křesťanské sociální nauky a hodnot. V centru naší politiky stojí úcta k lidskému životu, odmítnutí veškerých forem nespravedlnosti, respekt k právnímu státu a zastupitelské demokracii. Každý člověk má pro nás stejnou důstojnost, která nezávisí na pohlaví, etnicitě, sociálním původu, či náboženské a politické příslušnosti. Chceme žít ve svobodné společnosti, která umožňuje lidem plně rozvíjet jejich potenciál. Klíčové pilíře vidíme v politice, která podporuje rodiče a rodiny napříč generacemi, vzdělávání, péči o krajinu a životní prostředí, rodinné firmy a drobné a střední podnikatele, kteří jsou tahouny ekonomické prosperity na základě sociálně tržního hospodářství. Chceme ekonomiku přátelskou k rodině namísto rodiny přátelské k ekonomice.

V naší místní organizaci se snažíme mapovat potřeby našich spoluobčanů abychom je pomáhali řešit. V případě potřeby je přenášíme na jednání městského zastupitelstva nebo jiných orgánů vybavených patřičnou kompetencí. 

Drag and Drop Website Builder